• 
Устойчиви на външни атмосферни условия, високи температури, влага, дъжд, слънце и студ и могат да се ползват дълго време; 
• Лесни са за поддържане и почистване, създават приятна и чиста среда;
• Имат добра еластичност, устойчивост на триене, шумоизолиращи, вибропоглъщащи, не позволяват хлъзгане;


Каучуковите плочи отговарят на изискванията за обезопасяване на съоръжения за деца на Европейския съюз EN 1177.