Съвети при избор на ударопоглъщащи плочи и настилки

Проектирането на детски и спортни съоръжения е отговорен процес, при който освен размера, естетическата подредба и дизайна на настилката, трябва да се вземат под внимание и спецификите на дебелината и качествата на ударопоглъщащите плочи.

Необходимо е да се съобрази дебелината на настилката с височината на падане на съоръженията за игра, посочена от производителя на съоръженията. Каучуковите плочи, които ние предлагаме и монтираме, са сертифицирани и отговарят на съответния HIC коефициент и можете да видите на картинката.

Доверете се на сертифициран производител

Каучуковите плочи на Атрекс ООД отговарят на изискванията за обезопасяване на съоръжения за деца на Европейския съюз EN 1177.За целта те са тествани по специални изисквания и производителят може да удостовери със сертификат и протокол за изпитване каква е максималната височина на падане за различните дебелини на настилката.