Атрекс ООД продължава развитието на дейността си по различни проекти, свързани с инфраструктура, градска среда и ландшафтно проектиране, в които преимуществата на гумените гранули и тяхната обработка предоставят добри алтернативи на по-широко застъпените материали. Качества като устойчивост на външни атмосферни условия, неподатливост на триене, еластичност, удобство за монтаж и поддръжка, гарантират устойчивост на детайлите и позволяват осъществяването на нови идеи и практични решения.