Атрекс ООД предлага доставка и монтаж по договаряне с клиента. 

Фирмата разширява дейността си както в различни градове на България, така и в партньорски отношения с компании от съседни държави.

Досегашната практика гарантира качество и сигурност от изработването до завършването на проекта.