АТРЕКС ООД от 2014 г. инвестира в оползотворяването  на  добитите каучукови гранули като отпадъчен продукт  от  преработката на автомобилни гуми  чрез производството на технически изделия и широко използвани продукти, заместващи бетонови елементи.

Производството на каучукови плочи се осъществява по специална технология, включваща смесване на гумен гранулат с определен размер, лепило и оцветители. Сместа се излива в нагорещена матрица, пресова се и след охлаждане се оформя в готово изделие – каучукови плочи.

Фокусът на нашата компания е производството на ударопоглъщащи плочи за детски площадки, настилки на спортни съоръжения и промишлени  площи.

Каучуковите материали и изработените  от отпадъци на гуми каучукови изделия в частност се използват успешно в градския дизайн, проектирането на улици, спортно-развлекателни съоръжения, настилки вътрешни и външни, цветарство, строителната индустрия, транспортна инфраструктура, спортни системи, промишлени продукти, селско стопанство, строителство.

Това е една просперираща дейност, свързана с опазването на околната среда и осигуряваща широка гама от продукти, с много предимства в хода на различните им приложения.